• Từ 1976:
  • +84 (028) 3620 3344

Chứng Chỉ TUV

An toàn và chất lượng là điều tối quan trọng đối với các sản phẩm của JUMBO. Chúng tôi cung...

BSCI AMFORI

Tuần trước, chúng tôi đã có một cuộc kiểm toán Amfori BSCI tại công ty sản xuất của chúng tôi...