NHÀ SẢN XUẤT DÂY CHẰNG HÀNG, DÂY CHUN, DÂY THỪNG & LƯỚI PHỦ TẠI VIỆT NAM

Con người & sản xuất

Đây là những yếu tố quan trọng nhất đã giúp công ty tồn tại và thành công từ năm 1976 đến nay.Trong nhà máy, chúng tôi làm việc để tạo ra sản phẩm vận chuyển hàng hóa an toàn mỗi ngày. Chúng tôi làm điều này với rất nhiều tâm huyết dành cho người dân & cho sản xuất. Các nhà máy được thiết lập an toàn, bền vững và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn.

Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ bán sản phẩm bảo hiểm hàng hóa được chứng nhận . Làm thế nào công ty tôi làm điều đó?

  • Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn EU .
  • Chúng tôi làm việc mỗi ngày để: tăng độ an toàn của sản phẩm, khả năng hiển thị và dễ sử dụng. Những đổi mới được đề cập trong sản xuất khi có sự mới mẻ & độc đáo. Để nó có thể được cấp bằng sáng chế.
  • Chúng tôi kiểm tra mọi phương pháp sản xuất, vật liệu và bao bì cho trách nhiệm xã hội .
  • Chúng tôi liên tục cố gắng đưa tải đảm bảo an toàn vào chương trình nghị sự quốc gia.
  • Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đưa ra các sản phẩm mới hoặc thiết kế bền vững hơn. Bền hơn và thuận tiện hơn để sử dụng. Bạn có muốn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi?, ví dụ bạn là khách hàng có một mong muốn nhất định nào đó? Sau đó liên hệ với chúng tôi!

SỰ ĐỐI ĐÃI VỚI NHÂN VIÊN

Mỗi nhân viên mới được tuyển dụng vào công ty cũng giống như một viên kẹo được thêm vào bình. Và bình chưa đầy! Bởi vì chúng tôi có các nhà máy ở cả Hà Lan và Việt Nam, chúng tôi nhận thấy điều đó vẫn chưa đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã xây dựng nhà máy thứ 2 tại Việt Nam, để có thể tạo ra thu nhập ổn định cho nhiều người hơn.

PHỤ NỮ GÓP PHẦN THU NHẬP TRONG GIA ĐÌNH

Chúng tôi hướng đến ít nhất 70 phần trăm phụ nữ làm việc trong các nhà máy. Bằng cách này, chúng tôi góp phần tạo sự độc lập tài chính cho phụ nữ Việt Nam, để họ cho gia đình của họ một tương lai tốt đẹp hơn.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp cho tất cả nhân viên điều kiện làm việc tốt và bình đẳng. Bằng cách làm việc cởi mở và trung thực, chúng tôi tạo sự tự do để họ chịu trách nhiệm, đóng góp cho sự an toàn và bền vững. Chúng tôi cũng lựa chọn các nhà cung cấp bằng sự quan tâm và dựa trên cơ sở các nguyên tắc này.

ĐỔI MỚI BỀN VỮNG

Chúng tôi liên tục tìm kiếm các vật liệu sản xuất thay thế để sử dụng càng ít chất gây ô nhiễm càng tốt. Bằng cách này, chúng tôi đã giảm bao bì sản phẩm đến mức tối thiểu. (không có vỉ!) và sử dụng các thanh bảo vệ góc làm vật liệu đóng gói, có thể được sử dụng trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi thích dây đai màu trắng vì nó không cần phải nhuộmvới hóa chất độc hại.