NHÀ SẢN XUẤT DÂY CHẰNG HÀNG, DÂY CHUN, DÂY THỪNG & LƯỚI PHỦ TẠI VIỆT NAM

Sản phẩm cứu hộ trên đường

Cáp kéo tiêu chuẩn PP JUMBO với các móc khác nhau cho xe lên đến 4000 KG

Cáp kéo STRETCH được chứng nhận TUV với chiều dài  ≈ 4,10m cho xe lên tới 2500 KG

Kéo lốp lên tới 10.000 kg

Cáp kéo hấp thụ sốc từ 2500 KG đến 4000 KG