• Từ 1976:
  • +84 (028) 3620 3344

ANWB sử dụng dây kéo JUMBO

Thực tế là ANWB đã sử dụng dây thừng, dây cáp không phù hợp trong trường hợp này. Dây cáp kéo đã bị đứt, dây thừng không phải là loại dùng để nâng hay buộc. Nhưng may mắn là sợi dây vẫn còn sử dụng tốt và chiếc xe nhanh chóng được dời đi.

Theo info-vn@products.com, ngày 1 tháng 11 năm 2019